Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine] (5g)

Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine] (5g)

Category: Materials
SKU: mnd10013-2-5
Price: