(+)-β-Citronellene / 1 ML

Purity: 98.5% (sum of enantiomers, GC)
CAS: 10281-55-7   MDL: MFCD00042863  
SKU: MND-24337
Packing size: 1 ML  
39.27 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(+)-β-Pinene

CAS: 19902-08-0   MDL: MFCD00151105  
Purity: 98.5% (sum of enantiomers, GC)
Packing size: 1 ML  
128.80 EUR
Purity: 98.5% (sum of enantiomers, GC)
Packing size: 5 ML  
485.10 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-11-Hydroxy-delta8-THC solution / 1 ML

CAS: 28646-40-4   MDL: MFCD00673202  
SKU: MND-13408
Packing size: 1 ML  
128.10 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-11-nor-9-Carboxy-delta8-THC solution / 1 ML

CAS: 39690-06-7   MDL: MFCD00135975  
SKU: MND-12946
Packing size: 1 ML  
114.80 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-alpha-Bisabolol solution

CAS: 23089-26-1   MDL: MFCD03412455  
Purity: 93% (GC)
Packing size: 1 ML  
65.45 EUR
Packing size: 1 ML  
Form: liquid  
97.30 EUR
Packing size: 200 MG  
112.00 EUR
Packing size: 100 MG  
238.00 EUR
Purity: 90.0% (GC)
Packing size: 100 MG  
Form: liquid  
175.00 EUR
Purity: 93% (GC)
Packing size: 5 ML  
37.45 EUR
Purity: 93% (GC)
Packing size: 25 ML  
136.50 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-alpha-Terpineol solution

CAS: 10482-56-1   MDL: MFCD00075926  
Packing size: 1 ML  
Form: liquid  
113.40 EUR
Purity: 96 %
Packing size: 1 KG  
107.10 EUR
Purity: 96 %
Packing size: 5 KG  
327.60 EUR
Purity: 96 %
Packing size: 10 KG  
534.80 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Asarinin / 10 MG

Purity: 95.0% (HPLC)
CAS: 133-04-0   MDL: MFCD00198067  
SKU: MND-24750
Packing size: 10 MG  
348.60 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Bilobalide

CAS: 33570-04-6   MDL: MFCD00238547  
Purity: 96.0% (HPLC)
Packing size: 10 MG  
193.20 EUR
Purity: 95.0% (HPLC)
Packing size: 10 MG  
Form: crystals  
289.80 EUR
Purity: 93% (HPLC)
Packing size: 10 MG  
Form: powder  
282.80 EUR
Purity: 93% (HPLC)
Packing size: 25 MG  
Form: powder  
580.30 EUR
Purity: 93% (HPLC)
Packing size: 100 MG  
Form: powder  
1 687.00 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Borneol solution

CAS: 464-45-9   MDL: MFCD00003759  
Purity: 99.0% (sum of enantiomers, GC)
Packing size: 1 G  
35.28 EUR
Packing size: 1 ML  
Form: liquid  
120.40 EUR
Packing size: 100 MG  
Form: powder  
359.10 EUR
Purity: 95.0% (GC)
Packing size: 100 MG  
175.00 EUR
Purity: 97 %
Packing size: 100 G  
Form: solid  
88.90 EUR
Purity: 97 %
Packing size: 500 G  
Form: solid  
240.80 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Cinchonidine

CAS: 485-71-2   MDL: MFCD00006783  
Purity: 95.0% (HPLC)
Packing size: 100 MG  
Form: powder  
175.00 EUR
Purity: 96 %
Packing size: 10 G  
Form: powder  
30.94 EUR
Purity: 96 %
Packing size: 100 G  
Form: powder  
182.00 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Dihydroquinine

CAS: 522-66-7   MDL: MFCD00151107  
Purity: 95.0% (HPLC)
Packing size: 100 MG  
Form: powder  
175.00 EUR
Purity: 98 %
Packing size: 5 G  
Form: powder  
105.00 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Englerin B / 5 MG

Purity: 90.0% (HPLC)
CAS: 1094250-13-1  
SKU: MND-25619
Packing size: 5 MG  
924.00 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Fenchone

CAS: 7787-20-4   MDL: MFCD00151104  
Packing size: 1 ML  
Form: liquid  
100.80 EUR
Packing size: 100 MG  
Form: liquid  
359.10 EUR
Purity: 97.0% (GC)
Packing size: 50 MG  
44.94 EUR
Purity: 98 %
Packing size: 50 G  
Form: liquid  
26.18 EUR
Purity: 98 %
Packing size: 100 G  
55.37 EUR
Purity: 98 %
Packing size: 5 KG  
434.00 EUR
Purity: 95.0% (GC)
Packing size: 100 MG  
Form: liquid  
175.00 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Lupinine

CAS: 486-70-4   MDL: MFCD00213431  
Purity: 90.0% (HPLC)
Packing size: 25 MG  
164.50 EUR
Packing size: 50 MG  
Form: solid  
72.10 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Matairesinol

CAS: 580-72-3   MDL: MFCD03453216  
Purity: 95.0% (HPLC)
Packing size: 10 MG  
Form: solid  
462.70 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Quinic acid

CAS: 77-95-2   MDL: MFCD00003864  
Purity: 98.0% (acidimetric)
Packing size: 50 G  
Form: powder  
78.40 EUR
Packing size: 1 G  
78.40 EUR
Packing size: 1 KIT  
34.09 EUR
Packing size: 200 MG  
238.00 EUR
Purity: 98 %
Packing size: 25 G  
Form: powder  
39.69 EUR
Purity: 98 %
Packing size: 100 G  
Form: powder  
134.40 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Quinine

CAS: 130-95-0   MDL: MFCD00198096  
Packing size: 50 MG  
64.61 EUR
Purity: 90 %
Packing size: 10 G  
37.59 EUR
Purity: 90 %
Packing size: 50 G  
148.40 EUR
Packing size: 25 G  
Form: powder  
45.92 EUR
Purity: 90.0% (HPLC)
Packing size: 100 MG  
175.00 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Riboflavin-13C4,15N2 (Vitamin B2-13C4,15N2) solution

CAS: 1217461-14-7   MDL: MFCD11656672  
Packing size: 1 ML  
Form: liquid  
172.20 EUR
Purity: 97% (CP)
Packing size: 1 MG  
Form: chunks  
350.00 EUR
Purity: 97% (CP)
Packing size: 5 MG  
Form: chunks  
1 400.00 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Scopolamine hydrobromide solution

CAS: 114-49-8  
Packing size: 1 ML  
Form: liquid  
59.15 EUR
Purity: 95.0% (HPLC)
Packing size: 50 MG  
182.70 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate


(-)-Scopolamine-D3 hydrochloride solution / 1 ML

CAS: 1202357-61-6  
SKU: MND-15252
Packing size: 1 ML  
Form: liquid  
94.50 EUR

Looking for a better price? Let's negotiate